Valor Social

UN SERVEI DE CÀTERING AMB VALOR AFEGIT

lafundació Càtering és un projecte d’inserció laboral del Grup Fundació Ramon Noguera, entitat que té la missió de garantir la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual.

Formem i donem ocupació a persones amb l’objectiu d’assolir la seva integració i autonomia laboral.

Si la responsabilitat social corporativa és l’eix que guia les accions de la vostra organització, aquest servei acomplirà les vostres expectatives amb escreix.